pH producten

pH waarde van uw zwembadwater dient zonder fout correct te zijn!  Bij een te lage pH is het water veel te zuur! Te hoog kan leiden tot ontwikkeling van gevaarlijke bacteriën omdat het chloor zijn werk niet kan uitvoeren.

Ideale waarde is 7,2. Deze dient zich tussen de 7,0 en 7,6 situeren om het zwembad te mogen gebruiken.