Alka+ Emmer 6KG

€ 21,40

Totale alkaliteit geeft de hoeveelheid in het zwembadwater opgeloste alkalische componenten (carbonaten, bicarbonaten en hydroxiden) aan. Alkaliteit speelt een belangrijke rol bij het reguleren van het pH gehalte (bufferend effect).

6kg emmer granulaat voor het verhogen van de TA waarde